نماد

خبرنگار: سجاد عبداللهی

پیامی که به تصویر سپرده شده است. این معنای عمیقی است برای کسانی که نشانه‌ها را مطالعه می‌کنند، از کلمه آیکون: یک تصویر، یا یک لوگو که ما به طور منحصر به فرد به آن اشاره می‌کنیم. به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – این تصادفی نیست که لوگوی یوونتوس نیز آیکون نامیده می‌شود. 

ادامه مطلب

یک لوگو، یک آیکون

خبرنگار: سجاد عبداللهی

یوونتوس نماد است و آیکون مختصر ترین و کامل ترین نمود و نمایش از باشگاه است. به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – در ادامه تصویری از نماد و آیکون یوونتوس را مشاهده می کنیم.