به زمان بیشتری نیاز داریم

خبرنگار: مدیر

جووانی مارتوشلیو دستیار مائوریزیو ساری به هواداران هشدار داد كه ساری به زمان نیاز دارد. وی گفت: “نتیجه گیری در زمان کم آسان نیست.” به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – ساری تابستان گذشته جانشین مکس آلگری شد و در این مدت تلاش زیادی برای بدست آوردن نتایج مطلوب با یووه داشته است، بیانكونرو 

ادامه مطلب