رندستاد شریک رسمی یوونتوس تا سال 2022

خبرنگار: سجاد عبداللهی

یوونتوس و رندستاد تا سال 2022 با یکدیگر. شخصیت پیشتاز جهانی در زمینه منابع انسانی همکاری خود را برای دو سال آینده با یوونتوس تمدید کرد و این مشارکت را که از سال 2014 آغاز شده ادامه داد. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – رندستاد یک شرکت چند ملیتی است که در 38 

ادامه مطلب