پنج روز تا شروع لیگ

خبرنگار: سجاد عبداللهی

بعد از مسابقه دوستانه صبح روز گذشته در برابر نووارا و پس از یک روز استراحت که توسط سرمربی پیرلو اعلام شده بود، بازیکنان امروز بعد از ظهر در کونتیناسا با یکدیگر دیدار کردند تا یک هفته کار و تمرین را آغاز کنند. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – این هفته بسیار مهم 

ادامه مطلب