منفی شدن تست کرونای رونالدو

خبرنگار: سجاد عبداللهی

کریستیانو رونالدو بار دیگر تست تشخیص ویروس همه گیر کرونا را انجام داد. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – سرانجام نتیجه این تست منفی بود. بنابراین، این بازیکن پس از 19 روز از این بیماری بهبود پیدا کرده و دیگر تحت قرنطینه نیست.