داستان عکس ها | لحظات شروع دوباره

خبرنگار: سجاد عبداللهی

وقفه ای طولانی رخ داده بود. به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس – در پایان این وفقه، لحظه ی بازگشت یوونتوس به زمین فوتبال فرا رسید. تابستان به شدت سخت و بی مانندی بود که بیانکونری را به سمت یک اسکودتو و یک فینال کوپا ایتالیا به همراه لحظات مهیج و چالش برانگیز فراوان هدایت کرد. 

ادامه مطلب

موزه ی پر از جام یوونتوس امروز یک اتاق دیگر باید آماده کند. چرا که دو جام جدید اخیرا به این نمایش بزرگ اضافه شده اند:‌ یکی اسکودتوی زنان (جمعه ی قبلی در استادیوم آلیانز به تیم تحویل داده شد) و جام نقره ای مردان که توسط تیم آقای ساری، در روز پایانی فصل سری 

ادامه مطلب