تمدید قرارداد پنج بازیکن بیانکونر

خبرنگار: سجاد عبداللهی

امروز در باشگاه یوونتوس روز تمدید بود. پنج بازیکن جوان تیم اصلی برای تمدید قرارداد تا 30 ژوئن 2022 دست به قلم شدند: لیزا بوآتین، آریانا کاروسو، آئورا گالی، وانسا پانزری و آندریا استاسکووا. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – تمدید قرارداد نشان دهنده اعتماد باشگاه به آن ها به دلیل اطمینان از 

ادامه مطلب