امتیاز تقسیم شده با آتالانتا

خبرنگار: سجاد عبداللهی

دو پنالتی رونالدو موجب دو بار بازگشت یوونتوس شد و نتیجه ی مساوی ۲-۲ برابر آتالانتا در استادیوم آلیانز را در غروب شنبه حتمی کرد. به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – برگامویی ها با گل زاپاتا و سپس با گل مالینووسکی خودشان را جلو انداختن، اما نمایش قاطعانه بیانکونری کسب یک امتیاز را 

ادامه مطلب