عصر شنبه در میدان

خبرنگار: سجاد عبداللهی

تیم یوونتوس پس از یک روز استراحت، در یوونتوس سنتر به تمرین پرداخت. به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – با توجه به شروع مجدد لیگ، بیانکونری دوباره تمرینات خود را از سر گرفته است. یووه در روز دوشنبه، رأس ساعت ۲۱:۴۵ به وقت ایتالیا (ساعت ۰۰:۱۵ به وقت تهران) در ورزشگاه رناتو دال 

ادامه مطلب