۲۰۲۱ در کنار هم

خبرنگار: سجاد عبداللهی

خاطرات از آوا ها، تصاویر و صدا ها تشکیل شده اند. بزرگترین لذت و عمیق ترین نا امیدی. همه ی این ها بخشی از این ماجراجویی است. به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – ما خوش شانسیم که هر روز با شما در این سفر پر ماجرا هستیم. ماجراجویی که هیچگاه به پایان نمی 

ادامه مطلب