۲۲ می ۱۹۹۶ دومین قهرمانی و شناخته شدن به عنوان سلطان اروپا در شهر رم. دومین قهرمانی یـووه در لیگ قهرمانان اروپـا و سرآغازی برای حضور در سه فینال متوالی اروپـا با وجود عدم‌ موفقیت برای قهرمانی در دو فینال سال‌های ۹۷ و ۹۸ درحالی که شایسته عنوان قهرمانی بود. به گزارش کانون رسمی هواداران 

ادامه مطلب