جورجو کیه لینی و جیان لوئیجی بوفون با وجود اتمام قراردادشان در ماه آینده، یک سال دیگر در یوونتوس بازی خواهند کرد به نظر می رسید قرارداد کیه لینی و بوفون یک سال دیگر تمدید شود، به نحوی که آنها تا سال ۲۰۲۱ به عنوان بازیکن در یوونتوس بمانند و اکنون تحقق این تصور توسط 

ادامه مطلب