از روز دوشنبه ۱۸ می (۲۹ اردیبهشت)، همه ی فروشگاه های یوونتوس در تورین دوباره باز شد؛ درحالی که فروشگاه یوونتوس در شهر رم روز چهارشنبه ۲۰ می (۳۱ اردیبهشت) و در شهر میلان روز جمعه ۲۲ می (۲ خرداد) باز خواهد شد. از این هفته شروع می شود، همه ی طرفداران بالاخره قادر خواهند 

ادامه مطلب